mắt kính Aristar

 

  • Aristar là một trong những thương hiệu riêng của tập đoàn Charmant – Nhật Bản, bên cạnh Valmax, được đặt tên theo tên gọi của nhà máy ARISTAR của tập đoàn Charmant.
  • Các sản phẩm của Aristar luôn được chú ý cao về chất lượng. Aristar là thương hịệu dành cho độ tuổi trung niên.
  • Mắt kính Aristar được sản xuất bởi tập đoàn Charmant – Nhật Bản và chỉ có kính gọng.