THỊ LỰC KÉM, NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

Hình ảnh bị nhèo, không nhìn thấy rõ và không thể nhìn tập trung vào một mục tiêu là dầu hiệu của thị lực y...

Tháng Mười Một 21, 2019