CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ & HOÀN TIỀN

  • Đổi hàng mới: Giá trị đổi hàng lại không được vượt quá 5% (Năm phần trăm) tổng giá trị đơn hàng mua trong vòng 30 ngày tính trên ngày xuất hóa đơn.

Tiêu chuẩn đổi hàng:

  • Sản phẩm chưa qua sử dụng (mới 100%)
  • Đầy đủ các phụ kiện đi kèm (barcode, hộp kính, khăn…)
  • Xuất trả hóa đơn tài chính cho công ty.
  • Chi phí vận chuyển trong trường hợp này là do khách hàng chịu.
  • Hàng khuyến mãi, hàng giảm giá sẽ không được đổi hàng mới hoặc trả hàng.
  • Các trường hợp vì bất kỳ lý do nào mà khách hàng trả hàng thì công ty sẽ định giá lại theo quy định như sau:

+ Trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 100 % giá trị đã bán

+ Trả hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 70 % giá trị đã bán

+ Trả hàng trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 50 % giá trị đã bán.

+ Trả hàng trong vòng 360 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 30 % giá trị đã bán.

+ Trả hàng khi mua hàng trong vòng 02 năm kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 10 % giá trị đã bán.

Công ty không nhận lại hàng hóa khách hàng mua trên 02 năm.