ARGROUP Kính chào quý khách

TẬP ĐOÀN PHÂN PHỐI MẮT KÍNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • KỸ THUẬT VIÊN KHÚC XẠ

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/07/2020 02:35:47
 • TRỢ LÝ KINH DOANH _ CT HĐQT

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/07/2020 02:35:42
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/08/2020 02:01:34
 • Merchandise Manager

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/08/2020 02:04:26
 • Sales Manager

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/08/2020 02:06:58
 • BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

  Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, Tầng 10 – Saigon Finance Center Tower, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
  21/07/2020 02:35:51