Kering

KERING được thành lập vào năm 1963, chuyên kinh doanh về gỗ. Năm 1999, mua lại nhiều thương hiệu xa xỉ với mục tiêu xây dựng tập đoàn với nhiều thương hiệu xa xỉ nhất

Các thương hiệu xa xỉ (Luxury brands): Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni, McQueen, Stella McCartney, Boucheron, Montblanc, Balenciaga.

Sport & Lifestyle: Puma