Line Art

Line Art thuộc tập đoàn Charmant, ra đời năm 2010. 

Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ & tính nghệ thuật, giữa thiết kế & cảm xúc, cùng với sự sáng tạo vượt bậc đã tạo nên sự khác biệt cho dòng mắt kính Line Art.

Sử dụng công nghệ cao trong titanium, E-titan, nhẹ & bền. Mắt ính của Line Art được xem là tột đỉnh tinh hoa trong chế tác Titan.

Khung giá: 7,000,000- 13,000,000 VND
Lineart Solid Gold : 150,000,000 VND
Lineart Jewelry: 28,000,000 – 35,000,000 VND