Paulo Pilipe

Paulo Pilipe là hương hiệu mắt kính đến từ Đức với phong cách thiết kế hiện đại, đơn giản.

Khung giá:
Frame: 1,850,000
Sun: 2,000,000