THÉLIOS

Ra mắt vào năm 2017, Thélios được đầu tư bởi tập đoàn LVMH, chuyên về ngành phát triển mắt kính, phát triển sản phẩm mắt kính đi song hành với các thương hiệu của tập đoàn tạo ra một sự hoàn hảo và đầy đủ sản phẩm đến người tiêu dung yêu mến thương hiệu thời trang mà tập đoàn LVMH đang sở hữu.