THƯƠNG HIỆU SIGNET ARMORLITE

Signet Armorlite là công ty sản xuất tròng kính hàng đầu thế giới , được thành lập vào năm 1983 bởi sự hợp nhất của 2 công ty mẹ là Signet và Armorlite. Armorlite được thành lập vào năm 1946, tại California, bởi Dr Robert Graham. Năm 1978, Armorlite đem công nghệ phủ lớp chống trầy RLX Plus cho tròng kính vào thị trường . Cho đến bây giờ thì RLX plus vẫn là lớp chống trầy tốt nhất thế giới. Signet được sáng lập vào 1969, tại San Diego, California bởi 2 nhà doanh nhân : Doug Campbell và Dan Chamberlain. Signet ban đầu là phòng thí nghiệm và sản xuất phôi kính. Sau đó trở thành nhà sản xuất các loại tròng tân tiến. Hiện nay, thương hiệu Signet Armorlite được công nhận là nhà cách tân các sản phẩm tròng kình thuốc cho mắt, từ mẫu mã đến chất lượng. Đồng thời, Signet Armorline cũng đi trước về tròng kính sản xuất theo công nghệ Free Form.

AR GROUP JSC.