TRÒNG KÍNH THUỐC ASAHI (ASAHI-LITE JAPAN)

ASAHI-LITE JAPAN được thành lập năm 1980 tại thành phố Fukui Nhật Bản, là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất tròng kính thuốc cao cấp có chiết suất cao (High Index) như 1.67 và 1.74 và liên tục phát triển các công nghệ tiên tiến. Điều đó giúp công ty tròng kính thuốc ASAHI LITE được công nhận là công ty dẫn đầu trên thế giới về sản xuất tròng kính mỏng.