C&B Executive

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tổng hợp chấm công của nhân viên văn phòng và khối bán hàng.
  • Quản lý, theo dõi việc ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên.
  • Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  • Theo dõi, Tổng hợp KPIs hàng tháng, quí, năm.
  • Soạn thảo qui trịnh qui định toàn tập đoàn.
  • Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, danh sách nhân viên theo yêu cầu.
  • Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

YÊU CẦU

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, kế toán….
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí C&B .

Vui lòng gửi CV đến email recruitment@argroup.com.vn