Kế toàn hợp nhất

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra số liệu kế toán để đảm bảo phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ.
 • Thu thập, nhận các báo cáo của Kế toán Trưởng, tập hợp cho Trưởng phòng TCKT.
 • Cập nhật số liệu để làm báo cáo hợp nhất của tập đoàn.
 • Tính hoa hồng bán hàng.
 • Lập các báo cáo sau:
  • Báo cáo nhanh/ Báo cáo doanh số hằng ngày.
  • Báo cáo hợp nhất ARG.
  • Các báo cáo quản trị:
   • Báo cáo dòng tiền (thực hiện / kế hoạch)
   • Báo cáo kho hàng (nhập / xuất / tồn)
   • Báo cáo phân tích hiệu quả WS
   • Báo cáo phân tích kho tiếp thị
   • Báo cáo tình hình sử dụng POP
   • Các báo cáo so sánh (thương hiệu / tập đoàn / kính gọng / kính mát)
   • Kiểm tra thuế NK, VAT hàng NK trước khi thông quan
 • Tính giá bán cho sản phẩm mới.
 • Lập các báo cáo phân tích theo yêu cầu cấp trên.
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách liên quan đến công việc, nghiệp vụ.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
 • Có ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức và khả năng đọc hiểu các số liệu báo cáo.
 • Sử dụng tốt Excel, Word.
 • Cẩn thận, chăm chỉ chịu được áp lực công việc cao.

Vui lòng gửi CV đến email recruitment@argroup.com.vn