Kế toán thanh toán kiêm kế toán kho

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán chính xác, đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
 • Lập phiếu thu, phiếu chi, in sổ quỹ.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu tồn quỹ với thủ quỹ.
 • Theo dõi các khoản tạm ứng, đôn đốc nhắc nhở hoàn ứng.
 • Hàng tháng kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ phiếu thu, phiếu chi khoa học, hợp lý.
 • Lập chứng từ nhập xuất kho, hóa đơn bán hàng, hạch toán chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí.
 • Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
 • Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
 • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.
 • Bảo mật thông tin: Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến hàng hóa, kinh doanh và các thông tin khác ra bên ngoài.

YÊU CẦU

 • Nữ.
 • 0-1 năm kinh nghiệm.
 • Kĩ năng Excel tốt.
 • Cẩn thận, chăm chỉ.

Vui lòng gửi CV đến email recruitment@argroup.com.vn