Retail Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Đánh giá và lên kế hoạch phát triển kinh doanh, tôi ưu hóa doanh thu chuỗi hệ thống bán lẻ.
 • Đảm bảo duy trì mức độ tăng trưởng của hệ thống cửa hàng bán lẻ theo mục tiêu.
  Hoạch định ngân sách và định hướng phát triển cho những cửa hàng hiện có và phát triển cửa hàng mới.
 • Giám sát công tác quản lý hàng hóa, tồn kho theo tỉ lệ tại các cửa hàng.
 • Hoạch định các chương trình tiếp thị và chi phí theo ngân sách đã được duyệt.
 • Đề xuất, triển khai và giám sát các chương trình Marketing, các hoạt động bán hàng, sự kiện, chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.
 • Nắm bắt và tuân thủ các thỏa ước ký kết với nhãn hàng và đối tác.
 • Tổ chức, điều hành nguồn nhân sự hợp lý, khoa học đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu doanh số và các yêu cầu được giao.
 • Xây dựng và triển khai các quy định tại khối Bán lẻ.
 • Chịu trách nhiệm đưa ra hướng giải quyết hợp lý các khiếu nại của khách hàng.
 • Xây dựng và điều chỉnh các chính sách, quản trị rủi ro, chất lượng phù hợp cho khách hàng.

 

YÊU CẦU

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm điều hành hệ thống bán lẻ, đặc biệt trong ngành thời trang.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và dự báo thị trường ngành.
 • Có kiến thức về Marketing, hoạt động chăm sóc khách hàng.
 • Hoạch định, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 05/03/2019 đến ngày 05/04/2019