ARGROUP Kính chào quý khách

TẬP ĐOÀN PHÂN PHỐI MẮT KÍNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng (AR Group JSC) Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Công ty Cổ phần Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng (AR Group JSC) dụ của Odoo, ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bulk Products Publish
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
App product browse by category navigator
Browse Product by category tree. Use for parent children tree list kanban navigator. Easy to navigator and browse any data. Support list, kanban, pivot, graph view. ztree widget.Hierarchy Tree.Parent Children relation tree..
Atharva Theme General
Atharva Theme General
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Account - Missing Menus
Adds missing menu entries for Account module
Odoo 13 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Document Management System
Document Management System to manage your company documents inside odoo properly.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Partner fax
Add fax number on partner
WooCommerce Connector
This module enables users to connect woocommerce api to odoo modules of sales, partners and inventory
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Địa chỉ đã cài đặt/biểu đồ tài khoản

Tài chính - Chung
Kế toán Mỹ
Kế toán Việt Nam