CELINE

Được thành lập vào năm 1945 bởi Celine Vipiana, nhãn hiệu cùng tên Celine bắt đầu như một dịch vụ giày dành cho trẻ em.

Qui mô sản phẩm của Celine có các sản phẩm da, và quần áo thời trang nữ

Ngày nay, mắt kính là một trong những sản phẩm được tập trung chú ý phát triển của Celine.

Đa số là mắt kính oversized với logo rất nhỏ, màu sắc đậm và thiết kế mượt mà với sản phẩm kính gọng, kính mát.

Khung giá:
Frame: 8,500,000 – 13,200,000 VNĐ
Sun: 7,800,000 – 17,200,000 VNĐ