Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm ERP

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

Merchandise Executive

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

KTV khúc xạ/ Bác sĩ khúc xạ

Bạn sẽ nhận được ngay: ? Trở thành thành viên của tập đoàn mắt kính hàng đầu Việt Nam: phân phối và quản lý các thương hiệu: Nike, Gucci, Christian Dior, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Tom Ford. ? Cơ hội việc làm với thu nhập ổn ? Môi trường làm việc hòa […]

Digital Marketing Executive

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

PR Executive

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

Photographer + Video Editor

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Xăng xe: 400.000/ tháng Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo […]

Brand Executive

Thu nhập :       Thỏa thuận Phụ cấp gồm: Cơm: 30.000/ngày + giữ xe: 8.000/ngày 1. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà Nước. Thưởng Lễ/Tết + Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau… Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công ty. […]

Quản lý cửa hàng/ Cửa hàng trưởng

Bạn sẽ nhận được ngay: ? Trở thành thành viên của tập đoàn mắt kính hàng đầu Việt Nam: phân phối và quản lý các thương hiệu: Nike, Gucci, Christian Dior, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Tom Ford. ? Cơ hội việc làm với thu nhập ổn ? Môi trường làm việc hòa […]

AR GROUP TUYỂN GẤP #5 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Bạn sẽ nhận được ngay: ? Trở thành thành viên của tập đoàn mắt kính hàng đầu Việt Nam: phân phối và quản lý các thương hiệu: Nike, Gucci, Christian Dior, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Tom Ford. ? Cơ hội việc làm với thu nhập ổn ? Môi trường làm việc hòa […]