fbpx

Tròng kính Đổi màu liệu có “lợi hại” như “người ta nói”?

Untitled 1

Hiện nay, xu hướng sử dụng tròng kính đổi màu đối với người dùng có vấn đề về tật khúc xạ ngày càng trở nên phổ biến. Người bị suy giảm thị lực như cận, viễn hay loạn thị có thể dễ dàng bảo vệ đôi mắt của mình khỏi các tác nhân gây hại…